Recht en economie

Juridische vertalingen volgens ISO 17100

door ervaren experts vertaald

Vertalingen recht en economie

U wilt uw contracten, algemene voorwaarden, processtukken of dagvaardingen laten vertalen? Voor het vertalen van juridische teksten is speciale vakkennis onontbeerlijk. Onvoldoende vakkennis op dit gebied kan grote problemen veroorzaken. Het is vaak niet voldoende om vaktermen simpelweg in een (juridisch) woordenboek op te zoeken. Rechtssystemen verschillen van land tot land. Hierdoor kunnen ogenschijnlijk vergelijkbare begrippen duidelijk van elkaar afwijken. Eén verkeerd vertaald woord kan een volledig andere interpretatie van de tekst tot gevolg hebben, met alle (dure) gevolgen van dien. Daarom is diepgaande kennis van het rechtssysteem van zowel het herkomst- als doelland nodig.

 

Neem geen risico

Vermijd daarom deze risico’s en problemen, laat uw juridische vertalingen door gekwalificeerde vakmensen uitvoeren. Met ons ervaren team van juridische vertalers krijgt u maximale zekerheid. Advocatenkantoren, notarissen, bedrijfsjuristen, mediatoren, accountants en belastingsadviseurs weten onze accurate en correcte juridische vertalingen te waarderen. Onze ervaren juridische vertalers en revisoren beschikken over de juiste achtergrond, hebben jarenlange praktijkervaring en vertalen elke tekst nauwkeurig en gewetensvol.

 

Beëdigde vertalingen

Moet u een juridisch document aan een buitenlandse instantie voorleggen, bijvoorbeeld een rechtbank of notaris? Dan heeft u doorgaans een beëdigde vertaling nodig. Geef dit bij uw aanvraag aan, wij doen dit graag voor u.

 

Geheimhouding

Als ISO 17100 gecertificeerd vertaalbureau behandelen wij alle documenten vertrouwelijk. Voor sommige projecten is echter een extra geheimhoudingsovereenkomst of NDA gewenst. Wij sturen u deze voorafgaand aan het vertaalproject graag toe. Vraag het ons, wij helpen u graag!

 

Documentsoorten

Bij ons kunt u juridische vertalingen van de volgende documentsoorten laten aanmaken:

 • notariële akten
 • contracten en overeenkomsten
 • statuten en reglementen
 • algemene voorwaarden
 • privacyverklaringen
 • leveringsvoorwaarden
 • inkoopvoorwaarden
 • koopovereenkomsten
 • oprichtingsakten
 • prejudiciële vragen
 • processtukken
 • vonnissen
 • arresten
 • dagvaardingen
 • pleitnota’s
 • conclusies
 • beroep- en bezwaarschriften
 • verzoekschriften
 • exploten
 • juridische adviezen
 • arbeidsovereenkomsten
 • vaststellingsovereenkomsten
 • personeelshandboeken
 • correspondentie
 • sociale plannen
 • beleidsstukken
 • wetsteksten
 • websites
 • aansprakelijkheidsverklaringen
 • volmachten
 • pensioenreglementen
 • service level agreements
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • due diligence-onderzoek
 • verkoopovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • huwelijksvoorwaarden
 • echtscheidingsconvenanten
 • ouderschapsplannen
 • verklaringen van erfrecht
 • testamenten/levenstestamenten

Jan Reitsma & Peter Oehmen

Elke tekst gaat door onze handen

Oehmen & Reitsma – dat zijn Jan Reitsma en Peter Oehmen. Dat betekent voor u: wij nemen persoonlijk elke vertaling onder de loep. We hebben 15 resp. 20 jaar ervaring op het gebied van vertalen, onze focus ligt op techniek en marketing. Juridische vertalingen bieden we u aan in samenwerking met een team van ervaren juristen. Al onze processen zijn volgens ISO 17100 gecertificeerd, zodat u profiteert van extra zekerheid.

Uw voordelen

Vertalingen door gediplomeerde juristen en economen

Vast team zorgt voor hoge continuïteit en meer zekerheid

Standaard revisie door 2e vertaler

Gecontroleerde kwaliteit dankzij ISO 17100 certificering

Maximale gegevensveiligheid en absolute vertrouwelijkheid

Beëdigde vertalingen Duits > Nederlands en Nederlands > Duits

+

Professionele vertalingen

Professioneel vertalen houdt meer in dan het overdragen van een tekst in een andere taal. Doorslaggevend is behalve talenkennis een uitstekende kennis van het vakgebied.

Meer lezen

Professionele vertalingen

Professioneel vertalen houdt meer in dan het overdragen van een tekst in een andere taal. Doorslaggevend is behalve talenkennis een uitstekende kennis van het vakgebied.

Meer lezen
+
+

Transcreatie en copywriting

Transcreatie (transcreation) is een versmelting van het Engelse ‘translation’ en ‘creation’. Bij transcreatie wordt bestaande copy in een andere taal opnieuw gecreëerd. Transcreation wordt veel toegepast in de marketingindustrie.

Meer lezen

Transcreatie en copywriting

Transcreatie (transcreation) is een versmelting van het Engelse ‘translation’ en ‘creation’. Bij transcreatie wordt bestaande copy in een andere taal opnieuw gecreëerd. Transcreation wordt veel toegepast in de marketingindustrie.

Meer lezen
+
+

Machinevertaling

Machinevertaling is sinds enkele jaren sterk in opmars. Dankzij de steeds betere kwaliteit sinds de doorbraak van de neuronale machinevertaling (NMT) wordt deze technologie steeds meer toegepast. Toch is machinevertaling niet geschikt voor elke soort tekst.

Meer lezen

Machinevertaling

Machinevertaling is sinds enkele jaren sterk in opmars. Dankzij de steeds betere kwaliteit sinds de doorbraak van de neuronale machinevertaling (NMT) wordt deze technologie steeds meer toegepast. Toch is machinevertaling niet geschikt voor elke soort tekst.

Meer lezen
+