Foto: Peter Oehmen

Vertaalbureau Duits

door | 21. september 2018

Oehmen & Reitsma is uw vertaalbureau voor Duits. Wij helpen u succesvol met uw Duitse klanten en zakenpartners te communiceren. Voor ons staat duurzaamheid centraal: onze expertises zijn duurzame energie, elektromobiliteit, duurzaam bouwen, milieueffectrapportages en CSR-rapporten. Als vertalersteam met technische expertise (bouw- en milieukunde) en lange ervaring op het gebied van technische vertalingen zijn wij uw partner voor vakkundige vertalingen naar het Nederlands-Duits en Duits-Nederlands.

Gecertificeerd vertaalbureau Duits

Sinds 2018 is Oehmen & Reitsma gecertificeerd volgens de internationale norm voor vertaaldiensten ISO 17100:2016. Hiermee zijn wij in staat u optimale kwaliteit en zekerheid te leveren.

De certificering waarborgt onder andere een professionele werkwijze, transparante bedrijfsprocessen, een grondige kwaliteitscontrole en een behoedzame omgang met uw gegevens. Ons certificaat is geldig voor de taalcombinaties Nederlands > Duits en Duits > Nederlands en de vakgebieden werktuigbouwkunde, wind- en milieutechniek, duurzame energie, elektromobiliteit, spoorwegtechniek en transporttechniek. Op aanvraag sturen we u graag een digitaal exemplaar van ons ISO 17100:2016 certificaat toe.

Focus op duurzaamheid

Wij willen ons inzetten voor een beter milieu en een rechtvaardiger wereld. Daarom is ons vertaalbureau Duits gespecialiseerd in machinetechniek, duurzame energie, elektromobiliteit, duurzaam bouwen, milieueffectrapportages en CSR-rapporten. Op aanvraag vertalen wij ook technische documenten zoals gebruikershandleidingen of onderhoudsinstructies voor machines van het Nederlands naar het Duits of van het Duits naar het Nederlands.

Vertaalbureau Duits voor technische vertalingen

Wij vertalen uw gebruikershandleidingen, onderhoudshandboeken, montagehandleidingen, technische verkoopinformatie en interne technische documenten. Hierbij houden wij nauwlettend rekening met de vakterminologie uit de relevante normen. Voor gebruikershandleidingen oriënteren we ons in het Nederlands aan de NEN5509:2016, in het Duits aan de DIN EN 82079-1. Natuurlijk gebruiken wij indien gewenst ook terminologie die u ons ter beschikking stelt. Als u nog geen eigen woordenlijst of bedrijfsintern woordenboek heeft samengesteld, doen wij dit natuurlijk ook graag voor u. Als lid van de tekom, de Gesellschaft für technische Kommunikation – tekom e.V. (Vereniging voor technische communicatie), vergroten wij onze know-how regelmatig met scholingen en seminars. Ook vakinhoudelijk werken we voortdurend aan onze kennis op het gebied van onze specialisaties.

Terminologiebeheer

Het professioneel beheren van uw vakterminologie biedt grote voordelen. U voorkomt misverstanden, optimaliseert uw bedrijfsinterne en externe communicatie en u maakt uw vakkennis beter toegankelijk, ook in meerdere talen. Indien systematisch toegepast, bespaart u met terminologiebeheer op lange termijn aanzienlijke kosten. Indien gewenst leveren wij in overleg bij de vertaling een terminologiedatabase mee. Beschikt uw bedrijf al over een terminologiedatabase? Bij vertalingen van en naar het Duits werken wij naar wens conform uw bestaande terminologie. Ook kunnen we deze voor u bijwerken of uitbreiden.

Vertaling van milieueffectrapportages (mer)

Volgens de Wet milieubeheer is bij activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben het maken van een milieueffectrapport (mer) verplicht. In het Duits heet dit rapport een Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Bevindt een dergelijke activiteit, bijvoorbeeld een bouwproject, zich dichtbij de Nederlands-Duitse grens en zijn er mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu in het buurland, dan moet volgens het geldende recht eventueel de algemeen begrijpelijke samenvatting van het milieueffectrapport vertaald worden. Ook andere voor het publiek relevante informatie moet eventueel vertaald worden, met name documenten met betrekking tot grensoverschrijdende milieugevolgen. Duitse wetgeving voorziet ook een vertaling van het besluit inzake de vergunning.

Als vertaalbureau Duits met een focus op duurzaamheid en milieu helpen wij u graag bij het vertalen van uw milieueffectrapport (mer) naar het Duits of uw Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) naar het Nederlands.

Copywriting

U wilt de teksten van uw marketingcampagne aan het buurland aanpassen zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen? Dan heeft u een Duitse copywriter ofwel transcreation nodig. Bij deze bijzondere vertaaltechniek komt het niet aan op een woordelijke weergave van de originele tekst, maar draait het om het overbrengen van de gewenste emoties of een bepaalde sfeer. Ons vertaalbureau Duits creëert onweerstaanbare Duitse marketingteksten op basis van uw Nederlandse origineel. Bij een creatieve vertaling, in vakjargon transcreation, staat niet de letterlijke inhoud maar het beoogde doel van de tekst centraal. Wij beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van copywriting en transcreation. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Onze werkwijze

Voor een degelijke vertaling is het van groot belang, dat de vertaler de (vaak complexe) inhoud van de tekst door en door begrijpt. “Niet de woorden, maar de feiten vertalen”, zo luidt onze filosofie. Dit betekent dat we, om een goede vertaling te kunnen leveren, goed bekend moeten zijn met het vakgebied van de tekst. Indien nodig verdiepen we er ons in. Blijven er desondanks vragen over, dan bespreken we deze met u, zodat de vertaling correct en bruikbaar is. Kortom, wij streven naar het beste eindresultaat. Deze instelling weten onze vaste klanten al vele jaren te waarderen. Vraag gerust naar onze referenties.

Kortom, bij ons zijn uw technische documenten in goede handen. Wij hebben de juiste technische achtergrond (bouw- en milieukunde) en beschikken over lange ervaring als vertalers. Daarnaast houden wij onze vakkennis voortdurend op peil met scholingen en cursussen, bijvoorbeeld technische vakkennis op het gebied van fotovoltaïsche energie en windenergie. Lees hier meer over ons.

Lidmaatschappen

Als professionele vertalers zetten wij ons in voor de belangen van andere vertalers. Wij zijn lid van de Duitse Bond van Tolken en Vertalers BDÜ (Jan Reitsma, Peter Oehmen), de Deutsche Terminologie-Tag, DTT (Jan Reitsma, Peter Oehmen) en de Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom e. V. (Peter Oehmen).

Erfahrungen & Bewertungen zu Oehmen & Reitsma, Übersetzer Partnerschaft