17 oktober 2017

Seminar

"Duurzame energiebronnen: zon en wind"

Voor goede technische vertalingen is solide vakkennis onontbeerlijk. En vakkennis moet je natuurlijk voortdurend up-to-date houden – bijvoorbeeld door een seminar te volgen. Bovendien hoort het bij een serieuze, succesvolle beroepsuitoefening om continu te leren. En als technisch vertaler moet je simpelweg weten hoe de dingen werken, die in de teksten beschreven worden.
 

Seminar dat bij onze specialisatie past

Voor mij als vertaler voor (onder andere) duurzame energie kwam dit door de Duitse Bond van Tolken en Vertalers BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V.) georganiseerde seminar op precies het goede moment. Want met het oprichten van onze Partnerschaftsgesellschaft “Oehmen & Reitsma” hebben we ook besloten om ons sterker op de markt voor duurzame energiesystemen te concentreren. En zo was de beslissing aan dit seminar deel te nemen snel gemaakt. Ik pakte dus mijn koffers en reisde voor 3 dagen naar Hildesheim, net onder Hannover.
 

Basisprincipes

Medewerkers van het Institut für Technik en het Institut für Übersetzungswissenschaft en Fachkommunikation van de Stiftung Universität Hildesheim deelden hun vakkennis met ca. 30 aanwezigen. De deelnemers waren vertalers uit heel Duitsland, enkelen kwamen zelfs uit het buitenland. Behandeld werden de basisprincipes van wind- en zonne-energie, de technische principes en bouwvormen van verschillende soorten windturbines, principes en toepassingen van fotovoltaïsche systemen (elektriciteit uit zonne-energie) en zonnecollectoren (warmte uit zonne-energie). Op de laatste dag vond er een praktijkdeel plaats, waar we als deelnemers zelf metingen en berekeningen aan proefopstellingen konden uitvoeren.
 

Terminologie

In de seminar-onderdelen speelde de vaktaal, de terminologie natuurlijk een hoofdrol. Medewerkers van het Institut für Übersetzungswissenschaft behandelden steeds de overeenkomstige terminologie voor de talen Spaans, Frans en Engels. Hoewel het Nederlands op dit seminar niet aan de orde kwam, was het voor mij toch erg nuttig. Het belangrijkste doel, het overdragen van gefundeerde vakkennis, is wat mij betreft goed bereikt. Bovendien was het erg leuk om met collega’s te spreken, visitekaartjes uit te wisselen en mijn netwerk uit te breiden.
 
Juist de combinatie van de vakkennis en de sociale aspecten maakte dit seminar zinvol. Het is dan ook goed mogelijk dat ik in de toekomst opnieuw in Hildesheim te vinden ben. Misschien wel bij een seminar over alternatieve aandrijfsystemen, wie weet!

Terug naar het overzicht