Oehmen & Reitsma bij het Forum Neue Energiewelt

Oehmen & Reitsma bij het Forum Neue Energiewelt

Foto: Peter Oehmen

Mijn bezoek aan Forum Neue Energiewelt, hèt evenement voor de Duitse energiesector, is alweer bijna twee weken geleden. En dus wordt het de hoogste tijd dat ik er iets over schrijf. Forum Neue Energiewelt vond op 16 en 17 november 2017 in Berlijn plaats en is de grootste conferentie van de Duitse energiesector op het gebied van duurzame energie. Een interessant event voor een vertaalbureau Duits met duurzame energie als specialisatie. Ik kreeg de gelegenheid om erbij te zijn.

Goede vooruitzichten voor de energiesector

Het twee dagen durende evenement werd geopend met een overzicht over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en een voorproefje op de toekomst. De sectorkoppeling levert een enorm groeipotentieel op, in het binnenland maar ook internationaal. Dat er op dit gebied ingrijpende veranderingen op komst zijn, betwijfelde niemand. De grote vraag is, of dit met of zonder ons gebeurt. Voor de meeste conferentiedeelnemers gold: wij geven samen vorm aan deze ontwikkeling.

Power to X – sectorkoppeling

Zelfs de grote energiebedrijven zien in (en geven openlijk toe) dat ze de ‚Power to X‘-ontwikkeling onderschat hebben. Maar ze zien in de sectorkoppeling ook nieuwe kansen. Duurzame energie, energieopslag, elektrische mobiliteit en digitalisering bieden talloze nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen. Gemeenten met een vooruitziende blik bewijzen dat de energietransitie met behulp van sectorkoppeling een succes kan worden. Dit vereist een nieuwe manier van denken – voor beleidsmakers niet altijd even gemakkelijk.

Digitalisering van de energiemarkt

In verschillende lezingen en presentaties kwam het onderwerp digitalisering in combinatie met blockchain aan bod. Er zijn al voorbeelden van energiehandel waarbij met blockchain-technologie wordt afgerekend. Door de hoge vlucht van de Bitcoin kreeg deze technologie de afgelopen weken en maanden veel aandacht. Dankzij de digitalisering ontstaan ook nieuwe businessmodellen voor elektriciteitsbedrijven. Bijvoorbeeld een intelligente stroommeter, die vanaf een bepaald elektriciteitsverbruik wettelijk voorgeschreven wordt. Deze registreert niet alleen het totale elektriciteitsverbruik, maar ook het verbruik en van alle afzonderlijke apparaten. De keerzijde van die gedetailleerde registratie van verbruiksgegevens is, dat we wellicht meer over onszelf prijsgeven dan ons lief is. Dit is ook een aspect van de mooie, nieuwe energiewereld.

Afwisselende conferentie

Verfrissend vond ik de afwisselende formaten: presentaties, podiumdiscussies, workshops, korte presentaties in Pecha-Kucha-formaat en een rondje met elevator-pitches van energie-startups. De branche zit vol daadkracht en innovatie. De duurzame energiesector neemt een voortrekkersrol op zich. En de politiek, die de wettelijke kaders moet maken, loopt lichtjaren achter de actuele ontwikkelingen aan.
Wat heeft mijn bezoek aan Forum Neue Energiewelt me opgeleverd? Een blik achter de schermen van een boeiende branche, veel ideeën, interessante nieuwe contacten en de zekerheid dat wij met onze vertaaldienst Oehmen & Reitsma op een razendsnel groeiende, toekomstgerichte markt actief zijn. …en het Forum Neue Energiewelt 2018 staat alvast ingepland.

Peter Oehmen

Peter Oehmen

Aan de Nederrijn geboren noorderling, woonachtig in hartje Berlijn. Technisch vertaler voor Nederlands en Duits. Ik help mijn klanten erbij, duurzaam succesvol op de Duitse markt te communiceren.

Seminar „Duurzame energiebronnen: zon en wind“

Seminar „Duurzame energiebronnen: zon en wind“

Foto: Peter Oehmen

Voor goede technische vertalingen is solide vakkennis onontbeerlijk. En vakkennis moet je natuurlijk voortdurend up-to-date houden – bijvoorbeeld door een seminar te volgen. Bovendien hoort het bij een serieuze, succesvolle beroepsuitoefening om continu te leren. En als technisch vertaler moet je simpelweg weten hoe de dingen werken, die in de teksten beschreven worden.

Seminar dat bij onze specialisatie past

Voor mij als vertaler voor (onder andere) duurzame energie kwam dit door de Duitse Bond van Tolken en Vertalers BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V.) georganiseerde seminar op precies het goede moment. Want met het oprichten van onze Partnerschaftsgesellschaft “Oehmen & Reitsma” hebben we ook besloten om ons sterker op de markt voor duurzame energiesystemen te concentreren. En zo was de beslissing aan dit seminar deel te nemen snel gemaakt. Ik pakte dus mijn koffers en reisde voor 3 dagen naar Hildesheim, net onder Hannover.

Basisprincipes

Medewerkers van het Institut für Technik en het Institut für Übersetzungswissenschaft en Fachkommunikation van de Stiftung Universität Hildesheim deelden hun vakkennis met ca. 30 aanwezigen. De deelnemers waren vertalers uit heel Duitsland, enkelen kwamen zelfs uit het buitenland. Behandeld werden de basisprincipes van wind- en zonne-energie, de technische principes en bouwvormen van verschillende soorten windturbines, principes en toepassingen van fotovoltaïsche systemen (elektriciteit uit zonne-energie) en zonnecollectoren (warmte uit zonne-energie). Op de laatste dag vond er een praktijkdeel plaats, waar we als deelnemers zelf metingen en berekeningen aan proefopstellingen konden uitvoeren.

Terminologie

In de seminar-onderdelen speelde de vaktaal, de terminologie natuurlijk een hoofdrol. Medewerkers van het Institut für Übersetzungswissenschaft behandelden steeds de overeenkomstige terminologie voor de talen Spaans, Frans en Engels. Hoewel het Nederlands op dit seminar niet aan de orde kwam, was het voor mij toch erg nuttig. Het belangrijkste doel, het overdragen van gefundeerde vakkennis, is wat mij betreft goed bereikt. Bovendien was het erg leuk om met collega’s te spreken, visitekaartjes uit te wisselen en mijn netwerk uit te breiden.

Juist de combinatie van de vakkennis en de sociale aspecten maakte dit seminar zinvol. Het is dan ook goed mogelijk dat ik in de toekomst opnieuw in Hildesheim te vinden ben. Misschien wel bij een seminar over alternatieve aandrijfsystemen … wie weet!

Jan Reitsma

Jan Reitsma

Geboren en opgegroeid in Friesland. Als milieukundig ingenieur ben ik sinds 2005 actief als vertaler Duits-Nederlands. Met vertalingen op het gebied van duurzame technologie help ik Duitse bedrijven succesvol op de Nederlandse markt te communiceren. Ik woon en werk in de buurt van Potsdam.

Beursbezoek HUSUM Wind 2017

Beursbezoek HUSUM Wind 2017

©Fabian – Fotolia

Stormachtige tijden

Mijn beursbezoek leek even helemaal mis te gaan: op de tweede beursdag moest een deel van de HUSUM Wind als gevolg van de voorbijrazende orkaan “Sebastian” gesloten worden. Gelukkig kon de beurs de volgende dag weer worden voortgezet. Eén dag voor de orkaan, op 12 september 2017, bezocht ik de beurs. HUSUM Wind is de grootste vakbeurs voor windenergie in Duitsland, en dé plek waar de windenergiebranche bij elkaar komt en haar nieuwste ontwikkelingen presenteert. Dit jaar kwamen rond 700 bedrijven uit de windenergiesector uit meer dan 25 landen bij elkaar.

Op de hoogte blijven

Als vertalersteam voor duurzame technologie is het natuurlijk een must om zo’n belangrijke vakbeurs te bezoeken. Al was het alleen maar om ervan te leren door de technologie zelf te beleven. Bovendien is deze vakbeurs een mooie gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en met experts uit de branche te spreken. En last but not least: voor een vertaler die meestal aan het toetsenbord zit, is een vakbeurs een welkome afwisseling.

Uitdagingen voor de branche

De Duitse windenergiesector staat onder druk. De herziening van het Erneuerbare-Energien-Gesetz, die de vaste vergoedingen door een aanbestedingsprocedure vervangt, dwingt de windenergiesector ertoe de kosten drastisch te verlagen om ook in de toekomst op de stroommarkt concurrerend te blijven. Grote windturbinefabrikanten reageren nu al, op de beurs presenteerden ze hun nieuwste innovaties: nog grotere en vooral efficiëntere windturbines. Ook waren er talloze toeleveranciers en dienstverleners present, van rotorbladonderhoud, klimapparatuur, softwaresystemen, inspectie-drones tot aan verzekeringen, projectontwikkelaars en nog veel meer. Voor mij als bezoeker was deze dag een uitstekende gelegenheid om een indruk van de diversiteit van de branche te krijgen.

Jan Reitsma

Jan Reitsma

Geboren en opgegroeid in Friesland. Als milieukundig ingenieur ben ik sinds 2005 actief als vertaler Duits-Nederlands. Met vertalingen op het gebied van duurzame technologie help ik Duitse bedrijven succesvol op de Nederlandse markt te communiceren. Ik woon en werk in de buurt van Potsdam.