tekom-congres 2017

tekom-congres 2017

Foto: Peter Oehmen

Vorige week vond het jaarlijkse tekom-congres in Stuttgart plaats. De tekom is de Duitse vereniging voor technische communicatie, de „Gesellschaft für technische Kommunikation“. Al jarenlang ben ik een vaste bezoeker van dit congres. Gedurende drie dagen werden er veel lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van technische communicatie. Hier zaten ook voor technische vertalers interessante onderwerpen bij. Dit jaar was het congres voor mij extra spannend. Want ik had het genoegen en de eer om samen met een collega een door de tekom georganiseerde vertalers-meetup te presenteren. Maar hierover straks meer.

Technische communicatie bij Festo AG

Voordat het congres begon, kreeg ik de kans om samen met een collega en technische redacteurs de technologiefabriek van Festo AG in Scharnhausen (D) te bezoeken. Een bijzondere gelegenheid om (delen van) de techniek die je normaal gesproken van de gebruiksaanwijzingen kent, eens live in actie te zien. Door te kijken wordt de werking van deze componenten veel duidelijker. Dit zorgt weer voor een beter begrip van de teksten. En het begrijpen van een tekst is de eerste voorwaarde voor een goede vertaling. Daarom benut ik elke gelegenheid die ik krijg om bedrijven te bezoeken. Hierbij leer ik altijd iets nieuws en vergroot ik mijn vakkennis.

Oude contacten opfrissen, nieuwe contacten leggen

Het congres is ook een mooie gelegenheid om contacten op te frissen en nieuwe contacten te leggen. Behalve collega-vertalers ontmoet ik hier ook regelmatig technische redacteuren. Met hen spreek ik onder andere over nieuwe technische ontwikkelingen en de problemen die optreden in het contact tussen technische redacteurs en vertalers. Dit laatste onderwerp speelde deze keer voor mij gedurende het hele congres een rol. Tegelijkertijd met het congres vindt er een beurs plaats. Hier zijn er volop mogelijkheden om in contact met softwareproducenten te komen en je te informeren over CAT-tools, redactiesystemen of terminologiebeheersystemen.

Scholing

Het congres biedt een breed scala aan lezingen over alle aspecten rondom het onderwerp technische documentatie. De Term-Hack bood een kijkje achter de schermen van de terminologie-werkgroep van de tekom. Terminologie is een vast bestanddeel van het werk van een vertaler – in elk geval voor de vertaler die consciëntieus en zorgvuldig werkt. Momenteel volg ik TCTrain, de tekom-opleiding tot Technical Communicator. De lezingen over het onderwerp informatieproductie waren voor mij dus extra interessant. Maar mijn persoonlijke favoriet was een workshop met de titel Bridging the Gap. Hier ging het erom, hoe de kloof tussen technische redacteurs en technische vertalers overbrugd kan worden. In deze workshop werden uit verschillende Europese studieprogramma’s benaderingen gepresenteerd om de nodige vakkennis over te dragen. Deze onderwerpen leken sterk op de thema’s van onze eigen vertalers-meetup.

Vertalers-meetup van de tekom

Met veel plezier heb ik samen met mijn collega Aleksandra Zivkovic de vertalers-meetup van de tekom gepresenteerd en met inhoud gevuld. Samen met ruim 20 collega’s discussieerden we over het beroepsprofiel van de technisch vertaler en over de verhouding tussen technische redacteurs en technische vertalers. Ook werd ingegaan op de vraag, wat de tekom technische vertalers zou kunnen bieden. Deze onderwerpen zorgden voor een geanimeerde discussie die in de toekomst zal worden voortgezet. Het contact tussen technische vertalers en technische redacteurs is voor mij een heel belangrijk onderwerp. Want alleen door directe communicatie kunnen vragen en misverstanden uit de weg geruimd worden en is een correcte vertaling van de technische documentatie mogelijk.

Peter Oehmen

Peter Oehmen

Aan de Nederrijn geboren noorderling, woonachtig in hartje Berlijn. Technisch vertaler voor Nederlands en Duits. Ik help mijn klanten erbij, duurzaam succesvol op de Duitse markt te communiceren.

Seminar „Duurzame energiebronnen: zon en wind“

Seminar „Duurzame energiebronnen: zon en wind“

Foto: Peter Oehmen

Voor goede technische vertalingen is solide vakkennis onontbeerlijk. En vakkennis moet je natuurlijk voortdurend up-to-date houden – bijvoorbeeld door een seminar te volgen. Bovendien hoort het bij een serieuze, succesvolle beroepsuitoefening om continu te leren. En als technisch vertaler moet je simpelweg weten hoe de dingen werken, die in de teksten beschreven worden.

Seminar dat bij onze specialisatie past

Voor mij als vertaler voor (onder andere) duurzame energie kwam dit door de Duitse Bond van Tolken en Vertalers BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V.) georganiseerde seminar op precies het goede moment. Want met het oprichten van onze Partnerschaftsgesellschaft “Oehmen & Reitsma” hebben we ook besloten om ons sterker op de markt voor duurzame energiesystemen te concentreren. En zo was de beslissing aan dit seminar deel te nemen snel gemaakt. Ik pakte dus mijn koffers en reisde voor 3 dagen naar Hildesheim, net onder Hannover.

Basisprincipes

Medewerkers van het Institut für Technik en het Institut für Übersetzungswissenschaft en Fachkommunikation van de Stiftung Universität Hildesheim deelden hun vakkennis met ca. 30 aanwezigen. De deelnemers waren vertalers uit heel Duitsland, enkelen kwamen zelfs uit het buitenland. Behandeld werden de basisprincipes van wind- en zonne-energie, de technische principes en bouwvormen van verschillende soorten windturbines, principes en toepassingen van fotovoltaïsche systemen (elektriciteit uit zonne-energie) en zonnecollectoren (warmte uit zonne-energie). Op de laatste dag vond er een praktijkdeel plaats, waar we als deelnemers zelf metingen en berekeningen aan proefopstellingen konden uitvoeren.

Terminologie

In de seminar-onderdelen speelde de vaktaal, de terminologie natuurlijk een hoofdrol. Medewerkers van het Institut für Übersetzungswissenschaft behandelden steeds de overeenkomstige terminologie voor de talen Spaans, Frans en Engels. Hoewel het Nederlands op dit seminar niet aan de orde kwam, was het voor mij toch erg nuttig. Het belangrijkste doel, het overdragen van gefundeerde vakkennis, is wat mij betreft goed bereikt. Bovendien was het erg leuk om met collega’s te spreken, visitekaartjes uit te wisselen en mijn netwerk uit te breiden.

Juist de combinatie van de vakkennis en de sociale aspecten maakte dit seminar zinvol. Het is dan ook goed mogelijk dat ik in de toekomst opnieuw in Hildesheim te vinden ben. Misschien wel bij een seminar over alternatieve aandrijfsystemen … wie weet!

Jan Reitsma

Jan Reitsma

Geboren en opgegroeid in Friesland. Als milieukundig ingenieur ben ik sinds 2005 actief als vertaler Duits-Nederlands. Met vertalingen op het gebied van duurzame technologie help ik Duitse bedrijven succesvol op de Nederlandse markt te communiceren. Ik woon en werk in de buurt van Potsdam.