12 juli 2018

Oehmen & Reitsma

Vertaalbureau Duits volgens ISO 17100 gecertificeerd

Sinds mei 2018 is Oehmen & Reitsma gecertificeerd volgens de norm voor vertaaldiensten ISO 17100. Dit betekent dat ons vertaalbureau Duits vanaf nu vertaaldiensten conform deze norm aanbiedt. Ons certificaat is geldig voor de taalcombinaties Nederlands > Duits en Duits > Nederlands en de vakgebieden werktuigbouwkunde, wind- en milieutechniek, duurzame energie, elektromobiliteit, spoorwegtechniek en transporttechniek.

 

De ISO 17100-norm

Wat houdt de ISO 17100 in en welke voordelen heeft onze certificering voor u? Hieronder vindt u de belangrijkste punten.

 

Strenge eisen

De ISO 17100-norm voor vertaaldiensten stelt strenge eisen aan het personeel, de technische hulpmiddelen, het kwaliteits- en projectmanagement, de contractuele voorwaarden en de procedures waarmee de vertaaldienst wordt uitgevoerd. Ook worden er hoge eisen aan gegevensbescherming gesteld. U profiteert hierdoor van zekerheid en kwaliteit.

 

Vertalingen door experts

Al het personeel moet gekwalificeerd zijn. Dit betekent dat de vertalers en revisoren over alle nodige vaardigheden moeten beschikken niet alleen taalkennis maar ook culturele en technische kennis. Ook moeten kwalificaties aanwezig zijn in de vorm van diploma’s en/of bewijzen van meerdere jaren beroepservaring. U kunt erop vertrouwen dat uw teksten door professionals vertaald worden.

 

Gegevensbescherming

De ISO 17100-norm vereist dat het bedrijf over de juiste technische uitrusting beschikt. Dit zijn bijv. systemen of software voor een veilige gegevensoverdracht en -opslag. Uw gegevens zijn veilig bij ons.

 

Transparantie

De projectvoorbereiding verloopt volgens vastgelegde procedures. Aanvragen, offertes en vertaalprojecten worden in een systeem geregistreerd en afgewikkeld. U profiteert van een snelle en transparante verwerking van uw opdrachten.

 

Wij leveren maatwerk

Het productieproces, waaronder het vertaal- en revisieproces, worden conform de afspraken met de klant uitgevoerd. Hiervoor wordt de inhoud van iedere opdracht exact vastgelegd, zodat het mogelijk is de diensten overeenkomstig de eisen uit te voeren. U krijgt dus precies wat u wilt.

 

Wij staan ook na de levering voor u klaar

De norm regelt dat het bedrijf over een feedbackprocedure beschikt. Hiermee wordt de tevredenheid van de klant geregistreerd en vastgelegd hoe eventuele correcties uitgevoerd worden. Bij vragen of reclamaties wordt u snel en professioneel geholpen.

 

Kortom, dankzij onze certificering zijn wij nu in staat om nog meer kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid te bieden, en kunnen we nog beter op uw wensen ingaan. Bent u op zoek naar een gecertificeerde partner voor het vertalen van uw documenten van het Nederlands naar het Duits en andersom? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Terug naar het overzicht