Certificering volgens ISO 17100

Gecontroleerde kwaliteit dankzij procesmanagement

en controle door een tweede professioneel vertaler

De norm ISO 17100 

 

De ISO 17100-norm voor vertaaldienstverleners stelt eisen aan alle aspecten van het vertaalproces, met als doel meer continuiteit en zekerheid bij vertaaldiensten te creëren.
 

Gekwalificeerd personeel en veilige infrastructuur

De norm vereist goed gekwalificeerd personeel, dat zichzelf met scholingen continu verder ontwikkelt. Onder personeel worden alleen de vertalers verstaan, maar ook revisoren en projectmanagers. Voor het krijgen van een certificaat moeten de vereiste kwalificaties en doorlopende scholingen van het personeel aangetoond kunnen worden. Een effectieve en veilige technische infrastructuur is een andere eis die voor de certificering vervuld moet worden. Dit zijn bijv. de gebruikte software en een versleutelde communicatie-infrastructuur.
 

Geregelde processen

In de norm krijgen de werkprocessen van de dienstverlener uitgebreid aandacht. Dit betreft o.a. de verwerking van aanvragen, de projectvoorbereiding, de selectie van de juiste vertaler(s) voor de betreffende opdrachten en het controleren of met de klant overeengekomen afspraken of door de klant geleverde terminologie- en stijlvoorschriften nageleefd worden.
 

Revisie

Een belangrijk element bij een gecertificeerde vertaaldienst is de in de norm voorgeschreven revisie. Dit betekent dat een andere persoon dan de vertaler, die echter dezelfde kwalificaties als de vertaler bezit, de vertalingen controleert. Deze persoon vergelijkt de inhoud van het origineel met de vertaling en controleert de vertaling wat betreft spelling, grammatica, stijl, doelgroepgerichtheid, en terminologie. De correcties zijn niet vrijblijvend: pas als het resultaat tevredenstellend is, is de revisie afgerond. Deze stap draagt dus wezenlijk bij aan de kwaliteit van het eindproduct.
 

Controle door externe experts en feedback van de klant

Als dit met de klant is overeengekomen, kan naast de revisie door een tweede persoon nog een vakinhoudelijke controle door een expert op het betreffende vakgebied uitgevoerd worden. Hiermee wordt gewaarborgd dat specialistische teksten ook aan de eisen voldoen van de specialisten die deze teksten moeten gebruiken. Als de klant na de levering de vertaling(en) zelf controleert en feedback geeft, wordt deze feedback door de vertaaldienst systematisch verwerkt en geregistreerd, zodat toekomstige projecten hiervan kunnen profiteren.
 

Oehmen & Reitsma is sinds 2018 gecertificeerd

Sinds 2018 is Oehmen & Reitsma gecertificeerd volgens de ISO 17100-norm voor vertaaldiensten. Ons certificaat is geldig voor de taalcombinaties Nederlands > Duits en Duits > Nederlands en de vakgebieden werktuigbouwkunde, wind- en milieutechniek, duurzame energie, elektromobiliteit, spoorwegtechniek en transporttechniek.
 

Kies voor kwaliteit en zekerheid

Kiest u als klant voor een gecertificeerde dienstverlener voor uw vertalingen, dan kunt u er vanuit gaan dat u kwalitatief hoogwaardige vertalingen krijgt en van een professionele service profiteert. Kortom, dankzij onze certificering leveren wij extra kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid en gaan we optimaal op uw wensen in. Overtuig uzelf en neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Jan Reitsma & Peter Oehmen

Elke tekst gaat door onze handen

Oehmen & Reitsma – dat zijn Jan Reitsma en Peter Oehmen. Elke vertaling en elke tekst gaat door onze handen voordat hij de deur uit gaat. We hebben 15 resp. 20 jaar ervaring op het gebied van vertalen, onze focus ligt op techniek en marketing. Juridische vertalingen bieden we u aan in samenwerking met een team van ervaren juristen. Al onze processen zijn volgens ISO 17100 gecertificeerd, zodat u profiteert van extra zekerheid.
 

Voordelen van ISO 17100 certificering

Gekwalificeerde vertalers en revisors

Kwaliteitscontrole door een tweede vertaler (4-ogen-principe)

Strenge eisen aan gegevensveiligheid

Transparant gedocumenteerde processen

Inzet van moderne vertaaltechnologie

+

Transcreatie en copywriting

Transcreatie (transcreation) is een versmelting van het Engelse ‘translation’ en ‘creation’ Bij transcreatie wordt bestaande copy in een andere taal opnieuw gecreëerd. Transcreation wordt veel toegepast in de marketingindustrie.

Meer lezen

Transcreatie en copywriting

Transcreatie (transcreation) is een versmelting van het Engelse ‘translation’ en ‘creation’ Bij transcreatie wordt bestaande copy in een andere taal opnieuw gecreëerd. Transcreation wordt veel toegepast in de marketingindustrie.

Meer lezen
+
+

Machinevertaling

Machinevertaling is sinds enkele jaren sterk in opmars. Dankzij de steeds betere kwaliteit sinds de doorbraak van de neuronale machinevertaling (NMT) wordt deze technologie steeds meer toegepast. Toch is machinevertaling niet geschikt voor elke soort tekst.

Meer lezen

Machinevertaling

Machinevertaling is sinds enkele jaren sterk in opmars. Dankzij de steeds betere kwaliteit sinds de doorbraak van de neuronale machinevertaling (NMT) wordt deze technologie steeds meer toegepast. Toch is machinevertaling niet geschikt voor elke soort tekst.

Meer lezen
+
+

Specialistische vertalingen: recht en economie

Het vertalen van juridische vakteksten stelt hoge eisen aan de vertaler. Deze moet over zowel uitstekende talen- als juridische vakkennis beschikken. Daarom werken wij op het gebied van recht en economie samen met collega's die de juiste kwalificaties hebben.

Meer lezen

Specialistische vertalingen: recht en economie

Het vertalen van juridische vakteksten stelt hoge eisen aan de vertaler. Deze moet over zowel uitstekende talen- als juridische vakkennis beschikken. Daarom werken wij op het gebied van recht en economie samen met collega's die de juiste kwalificaties hebben.

Meer lezen
+