Transcreation

Creatieve vertaling van uw

marketing- en promotieteksten

Uw reclameboodschap in een andere taal

Transcreation, transcreatie of creatief vertalen is het omzetten van reclameteksten en slogans in een andere taal. Het woord transcreation is een versmelting van het Engelse ‘translation’ en ‘creation’ en verwant aan copywriting. Het verschil hiertussen is: een copywriter schrijft een reclametekst of slogan helemaal van uit het niets. Bij transcreation wordt een bestaande reclameboodschap in een andere taal ‘opnieuw uitgevonden’. Als u uw eigen slogans of promotieteksten aan een buitenlandse markt wilt aanpassen, heeft u geen vertaling maar transcreation nodig. Hiermee zorgt u ervoor dat uw boodschap bij uw buitenlandse doelgroep aankomt.

 

Het nut van transcreation

Transcreation is nodig bij alle teksten waarbij de inhoud minder belangrijk is en de reactie van de lezer op de voorgrond staat. Bij een directe vertaling over het algemeen veel van de werking verloren. Of er ontstaan misverstanden die nadelig voor het bedrijf kunnen zijn. Een bekend voorbeeld van hoe het mis kan gaan is de slogan van de HSBC-bank. De Engelse slogan “Assume Nothing” van hun reclamecampagne werd in verschillende landen met “Doe niets” vertaald. Definitief de verkeerde boodschap voor een bank die nieuwe klanten wil winnen. HSBC investeerde later $ 10 miljoen in een rebranding-campagne.

 

Een vertaler die verder denkt

Voor een succesvolle vertaalde reclametekst of slogan is meer nodig dan een vertaler die de woordelijke betekenis overneemt. Ook een vertaler die in staat is om leuk te formuleren is niet voldoende. Nodig is een vertaler die denkt als een copywriter. Voor een goed resultaat is bovendien een gedetailleerde briefing nodig, waarbij vragen aan bod komen als: Wat wilt u met uw tekst of slogan bij uw lezer bereiken? Welke emoties wilt u bij de doelgroep opwekken? Welke tekststrategie is hiervoor toegepast? Is in de doeltaal dezelfde strategie geschikt of moet een andere strategie toegepast worden? Hiervoor is een vertaler met de juiste vakkennis, veel creativiteit, invoelingsvermogen en ervaring nodig.

 

Oehmen & Reitsma heeft de juiste kennis en ervaring

Onze vertalers beschikken over veel expertise en ervaring op het gebied van copywriting en weten hoe we uw boodschap treffend over kunnen brengen. Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.

gecertificeerd volgens ISO 17100

Gecertificeerd vertaalbureau

Vertaalbureau Oehmen & Reitsma is sinds 2018 volgens ISO 17100:2016 gecertificeerd. Deze norm voor vertaaldiensten bevat strenge voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Dit zijn o.a. gekwalificeerd personeel, transparante processen, een hoge gegevensveiligheid en een heldere communicatie. En natuurlijk wordt elke vertaling door een tweede vertaler gecontroleerd, zodat u de beste kwaliteit krijgt.

Uw voordelen

Met creatieve formuleringen bereikt u uw doelgroep beter

Bereik uw doelgroep met aangepaste teksten

Geen woordelijke vertaling, uw boodschap staat centraal

Jarenlange ervaring met transcreation en copywriting

Kwaliteitswaarborg door certificering volgens ISO 17100

+

Machinevertaling

Machinevertaling is sinds enkele jaren sterk in opmars. Dankzij de steeds betere kwaliteit sinds de doorbraak van de neuronale machinevertaling (NMT) wordt deze technologie steeds meer toegepast. Toch is machinevertaling niet geschikt voor elke soort tekst.

Meer lezen

Machinevertaling

Machinevertaling is sinds enkele jaren sterk in opmars. Dankzij de steeds betere kwaliteit sinds de doorbraak van de neuronale machinevertaling (NMT) wordt deze technologie steeds meer toegepast. Toch is machinevertaling niet geschikt voor elke soort tekst.

Meer lezen
+
+

Specialistische vertalingen: recht en economie

Het vertalen van juridische vakteksten stelt hoge eisen aan de vertaler. Deze moet naast de juiste talenkennis ook juridische vakkennis hebben. Daarom werken wij hier samen met gekwalificeerde collega's met ervaring op het gebied van recht en economie.

Meer lezen

Specialistische vertalingen: recht en economie

Het vertalen van juridische vakteksten stelt hoge eisen aan de vertaler. Deze moet naast de juiste talenkennis ook juridische vakkennis hebben. Daarom werken wij hier samen met gekwalificeerde collega's met ervaring op het gebied van recht en economie.

Meer lezen
+
+

Professionele vertalingen

Professioneel vertalen houdt meer in dan het overdragen van een tekst in een andere taal. Doorslaggevend is behalve talenkennis een uitstekende kennis van het vakgebied.

Meer lezen

Professionele vertalingen

Professioneel vertalen houdt meer in dan het overdragen van een tekst in een andere taal. Doorslaggevend is behalve talenkennis een uitstekende kennis van het vakgebied.

Meer lezen
+